isaiah 1 18

Our Sins are white as snow through Jesus